Nanofiltrace

Je membránový tlakový fyzikální proces, který zachycuje makromolekuly s propustností v rozsahu relativní molekulové hmotnosti 1-8 kg/mol.

Při nanofiltraci je použita vysoce chemicky a teplotně odolná keramická trubková membrána firmy TAMI.

U používaných trubkových  membrán využíváme „ CROSS FLOW“(křížový tok proudění v hydraulickém kanálu).

Systémy  mohou být navrženy až do teploty 100°C a velmi vysokého chemické  zatížení. Průmyslové vody mohou být recyklovány nepřetržitě nebo po vyčerpání.

nanofiltrace

Vlastnosti nanofiltrace

 • Vysoká tepelná odolnost

 • Chemická odolnost pH 0-14

 • Odolnost vůči rozpouštědlům

 • Vysoká životnost

 • rostlina

  Neškodí životnímu prostředí

Oblasti Využití

 • Chladicí emulze - voda /olej

  Odstranění emulgovaných mastnot z vodných roztoků a dalších nežádoucích složek. Zlepšení dalších parametrů – ukazatelů znečištění pro vypouštění těchto vod do recipientu, ČOV , atd.

 • Ostatní průmyslové vody

  Zlepšení dalších parametrů – ukazatelů znečištění pro vypouštění těchto vod do recipientu, ČOV , atd.