Mikrofiltrace

Je membránový tlakový fyzikální proces, který zachycuje částice s propustností od 0,14-1,4 mikrometru.

Při mikrofiltraci je použita vysoce chemicky a teplotně odolná keramická trubková membrána firmy TAMI.

U používaných trubkových  membrán využíváme „ CROSS FLOW“(křížový tok proudění v hydraulickém kanálu).

Systémy  mohou být navrženy až do teploty 100°C a velmi vysokého chemické  zatížení. Průmyslové vody mohou být recyklovány nepřetržitě nebo po vyčerpání.

Mikrofiltrace

Vlastnosti mikrofiltrace

 • Vysoká tepelná odolnost

 • zkumavka

  Vysoká chemická odolnost

 • Rychlá regenrační schopnost

 • Rychlá a účinná regenrační schopnost

 • Vysoká životnost

Oblasti Využití

 • Stříkání vodou ředitelných nátěrových hmot

  Odstranění nebo vrácení částic nátěrové hmoty z přestřiků v kabinách s mokrým odlučováním

 • Odmašťování, mezioperační čištění ve vodných roztocích

  Odstranění hlavně emulgovaných ropných látek a mechanických nečistot – vracení alkalické složky pracího roztoku zpět do procesu

 • Odpadní vody z prádelen

  Odstranění dispergovaných mechanických nečistot a emulgovaných mastnot = recyklace pracích kapalin

 • Ovocné šťávy

  Odstranění zákalu a bakterií = studená sterilizace

 • vinarstvi

  Vinařství

  Odstranění zákalu, kvasinek a bakterií = studená sterilizace

 • Odpadní vody z keramického a sklářského průmyslu (keramičky, brusírny skla)

  Odstranění mechanických částic z odpadních vod = recyklace technologické vody

 • Recyklace vod ze zkušebních van

  Odstranění zákalu ve formě emulgovaných- dispergovaných nečistot